PILNE!!! Informacja dla kl. VII „a”

Od 1.06. jest możliwość udziału w konsultacjach z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Osoby chętne proszę o potwierdzenie swojego udziału: proszę dokładnie zaznaczyć z jakim nauczycielem i z jakiego przedmiotu (celem ustalenia grup i planu konsultacji). Podczas konsultacji będą obowiązywać wszelkie standardy sanitarne. Plan będzie podany na stronie szkoły.

O odpowiedź proszę dzisiaj (28.05.) do godziny 20:00 na adres mailowy mosel05@interia.pl  – rano muszę odesłać informację zwrotną Panu Dyrektorowi.

Opiekun E. Moskalewicz