Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

  • godzina 8.00, dowozy uczniów według planu dowozów.

Odwozy według grafika, uczniowie miejscowi idą do domu.

Uwaga: do autobusu wchodzimy tylko z maseczkami!

Spotkania z wychowawcami będą trwały do godziny 8.30.

Ksiądz Proboszcz zaprasza uczniów z rodzicami, na mszę wieczorną 1.09.2020 godz.18.00

 Spotykamy się z wychowawcami  w pracowniach według przydziału.