ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2021/2022

Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej (szkoła)

Lp. WYDARZENIE DATA OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 (pasowanie I klasistów) 01.09.2021r. Samorząd szkolny + dyrektor, wychowawcy klas pierwszych
2 Zebranie rodziców (wybór Zarządu Rady Rodziców) 08.09.2021r. Dyrektor + nauczyciele
3 Europejski Dzień Języków Obcych – apel 24.09.2021r. Monika Romaniuk – Garcarz, Marta Gasik – Motley
4 Wyjazd do Częstochowy na zjazd Rodzin Szkół Jana Pawła II 07.10.2021r. E.Moskalewicz, K.Felińska
5 Dzień Edukacji Narodowej – apel 15.10.2021r. Dorota Janus, E.Maćkowiak
6 XVI rocznica nadania imienia szkole 29.10.2021r. A.Medyńska, R.Kokorniak, J.Hańko
7 Święto Niepodległości (szkolne) 10.11.2021r. J.Jasik, D.Lewandowska, W.Jasik, R.Wasielewski
8 Andrzejki (w szkole w klasach) 26.11.2021r. wychowawcy
9 Mikołajki 06.12.2021r. wychowawcy
10 Zebranie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną i zainteresowanych 10.12.2021r. dyrektor + wychowawcy
11 Jasełka dla szkoły 22.12.2021r. E.Moskalewicz, K.Felińska
12 Wigilia dla pracowników 22.12.2021r. B.Weleszczuk, D.Mika
13 Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2021r. ———————————————
14 Wystawienie ocen za I semestr 10.01.2022r. wszyscy nauczyciele
15 Rada pedagogiczna półroczna klasyfikacyjna 12.01.2022r. dyrektor
16 Zebranie rodziców 14.01.2022r. Dyrektor + nauczyciele
17 Zakończenie I semestru 14.01.2022r. ———————————————
18 Ferie zimowe 17.01.-28.01.2022r. ———————————————
19 Pierwszy dzień nauki w II semestrze 31.01.2022r. ———————————————
20 Rekolekcje Do uzgodnienia wychowawcy
21 Dzień Kobiet 08.03.2022r. Dariusz Janus, Z.Sanocki, B.Mech, J.Hańko
22 Pierwszy Dzień Wiosny 18.03.2022r. Samorząd Uczniowski + wychowawcy
23 Wiosenna przerwa świąteczna 14.04 – 19.04.2022r. ———————————————
24 Dzień Ziemi 22.04.2022r. B.Weleszczuk, D.Szuflita – Szenknecht, K.Kosmala
25 Zebranie rodziców (poinformowanie o proponowanych ocenach i ocenach ndst.) 13.05.2022r. dyrektor + nauczyciele
26 Egzamin ósmoklasisty 24,25,26.05.2022r. dyrektor + wicedyrektor
27 Sportowy festyn majowy i Dzień Dziecka 01.06.2022r. wszyscy pracownicy szkoły + rodzice
28 Wystawienie ocen końcowych 10.06.2022r. wszyscy nauczyciele
29 Rada klasyfikacyjna 13.06.2022r. dyrektor + nauczyciele
30 Wręczenie listów pochwalnych dla rodziców uczniów wyróżnionych i mających inne osiągnięcia oraz pożegnanie klas VIII 22.06.2022r. Część artystyczna wychowawcy klas VIII, dekoracja wychowawcy klas VII
31 Zebranie trójek klasowych – ustalenie wysokości składki ubezpieczenia 23.06.2022r. dyrektor + Rada Rodziców
32 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24.06.2022r. Samorząd Uczniowski
33 Rada pedagogiczna – analityczna 30.06.2022r. dyrektor
34 Egzaminy poprawkowe Do uzgodnienia dyrektor + wicedyrektor
35 Rada pedagogiczna przed nowym rokiem szkolnym Do uzgodnienia dyrektor
36 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022r. Samorząd Szkolny

Dni wolne zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 października 2010r.:

 

  1. 10.2021r. (piątek) wycieczka
  2. 11.2021r. (piątek)
  3. 01.2022r. (piątek)
  4. 24 – 26.05.2022r. (egzamin ósmoklasisty)
  5. 06.2022r.(piątek)
  6. Do uzgodnienia