Plastyki we środę nie ma.
Techniki nie będzie do 6 listopada.