29 października 2021 r. uczennice klas VIII  wraz opiekunem zajęły się sprzątaniem miejsca pochówku założycieli Szlichtyngowej. Uprzątnięto śmieci, zalegające gałęzie i zgrabiono wszystkie liście. W dzień Wszystkich Świętych to symboliczne miejsce ozdobiono kwiatami
i zapalono znicze. W ten sposób nasza szkoła odpowiedziała na apel Ministerstwa Edukacji
i Nauki i po raz kolejny włączyła się do akcji #SzkołaPamięta. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.