W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej otrzymała wsparcie w wysokości 15 tysięcy złotych.

Fundusze te zostaną przeznaczone na uzupełnienie księgozbioru, wymianę części bibliotecznych regałów i innych sprzętów oraz na działania promujące czytelnictwo (np. konkursy, wystawy, spotkania).