Rodzicu, jeśli Twoje dziecko (uczeń szkoły podstawowej i średniej) jest dzieckiem, wnukiem lub prawnukiem pracownika PGRu i mieszka na terenie gminy popegeerowskiej, to możesz złożyć odpowiedni wniosek  i otrzymać dla niego sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer stacjonarny, laptop, tablet).

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Grant zostanie przyznany na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, dostępu do Internetu dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR. Według Regulaminu konkursu sprzęt komputerowy przysługuje uczniowi:

  • który zamieszkuje miejscowość, gdzie niegdyś funkcjonowało PGR,
  • jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
  • szkoły podstawowej (także oddziału „0”, czyli uczeń, który od następnego roku szkolnego będzie uczęszczał do I klasy szkoły podstawowej) lub szkoły średniej.

Wykaz miejscowości, których mieszkańcy mogą zostać objęci konkursem – w których funkcjonowały PGR – został zweryfikowany poprzez uzyskanie opinii w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. KOWR wskazał następujące miejscowości: Górczyna, Zamysłów, Wyszanów, Dryżyna, Gola, Jędrzychowice, Kowalewo, Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.

 

Gmina Szlichtyngowa zamierza złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie, dlatego zapraszamy wszystkich uprawnionych do składania dokumentów o przyznanie sprzętu. Można składać dokumenty na każde dziecko uprawnione w rodzinie. Należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Załącznik 7  (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej).
  2. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie).
  3. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do Internetu. 

Druki można pobrać zarówno w siedzibie Urzędu, jak i w szkołach na terenie naszej gminy.

Dokumenty należy złożyć do dnia 26.10.2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej lub w sekretariatach szkół podstawowych w godzinach ich otwarcia.

Informacji udziela: Jarosław Gnat, tel. 655492425 e-mail: jarek.gnat@szlichtyngowa.pl