Okres świąteczny to czas obdarowywania i okazywania troski wobec drugiego człowieka. Samorząd Uczniowski idąc śladami wielu placówek na terenie całego kraju, przyłączył się do akcji społecznościowej #MuremZaPolskimMundurem i zorganizował zbiórkę słodyczy dla służb mundurowych, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i wielkim odzewem. Zebraliśmy naprawdę sporą ilość smakołyków, które niech będą podziękowaniem za bardzo ciężką służbę, za codzienne poddawanie ich różnego rodzaju naciskom i prowokacjom, za dzielne odpieranie ataków i wielką odpowiedzialność za ojczyznę. Do słodyczy została dołączona kartka z życzeniami i podziękowaniami od uczniów i przedszkolaków naszego zespołu. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy.

 

Opiekunowie SU