Proszę uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego o uzupełnienie 2 przykładowych arkuszy.

Zachęcam do śledzenia strony https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ i rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. z j.polskiego, matematyki i z j.angielskiego. Pojawił się też język niemiecki.

Arkusz_2_zestaw zadań