KLASA VIII ZAGADNIENIA
  1. Na mapach konturowych wcześniej przekazanych przez nauczyciela (Ameryka Północna, Ameryka Południowa) proszę o zaznaczenie na nich wcześniej podanych obiektów geograficznych i znajomości ich.
  2. Utrwalenie stref klimatycznych, czynników klimatotwórczych, stref roślinnych, wód powierzchniowych.
  3. Tornada i cyklony (terminy, mechanizmy i przyczyny powstawania, rejony występowania, skutki).
KLASA VII
  1. Powtarzanie przerobionego materiału. Proszę o korzystanie z e-podręczników.
KLASY IV-VI
  1. W celu powtórzenia i utrwalenia materiału proszę o wykonywanie zadań w zeszytach ćwiczeń oraz wypełnienie kart pracy przekazanych przez nauczyciela.