Temat: Rozwiązywanie równań

Już umiesz sprawdzić, czy liczba jest rozwiązaniem równania. Jeżeli nie pamiętasz to zajrzyj do zeszytu lub przeanalizuj przykład1 na stronie 221.

Przeczytaj poniższe informacje, prześledź podane przykłady (skorzystaj też z podanego linka) a następnie zrób w zeszycie zad.1 poziom A i B/232

Rozwiązać równanie to znaczy znaleźć taką liczbę, którą możemy zastąpić X (niewiadomą), aby lewa strona była równa prawej. Liczbę tę nazywamy rozwiązaniem równania lub pierwiastkiem równania.

Wiemy już, że do obu stron równania możemy dodawać i odejmować tę samą liczbę lub to samo wyrażenie lub inaczej możemy to zastąpić „przenoszeniem na drugą stronę ze zmienionym znakiem”

Rozwiązując równanie dążymy do tego, aby po jednej stronie równania znalazły się tylko niewiadome, a po drugiej tylko liczby.

PRZEANALIZUJ PODANY PRZYKŁAD:

Zwróć uwagę, że jeśli w równaniu

12x + 7 = 9x + 10              Przeniesiemy (zmieniając znak na przeciwny) wyrażenie 9x na lewą stronę, a liczbę 7 na prawą stronę, to otrzymamy równanie:

12x – 9x = 10 – 7                Redukujemy wyrazy podobne po lewej i prawej stronie i otrzymujemy:

3x = 3 / :3                    Obie strony dzielimy przez 3 (liczbę która stoi przy x) i otrzymujemy:

x = 1                           To jest rozwiązanie równania

Czytaj więcej na https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/rozwiazywanie-rownan,oid,1816#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

ZAPAMIĘTAJ!

Przy rozwiązywaniu równań przenosimy (pamiętając o zmianie znaku na przeciwny) niewiadome na jedną stronę równania, a wiadome na drugą stronę równania.

Zrobione zadania prześlij e-mailem do wtorku 31.04.2020 na adres: emackowiak1@wp.pl