TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 18-22.05.2020

W tym tygodniu powtarzamy wiadomości z ostatniego rozdziału.

ZRÓB ZADANIA:

ZESTAW I:   zad. 1- 8 strona 293

ZESTAW I I:     zad.1-3 strona 294      7, 8/ 295