TEMAT: DIAGRAMY I WYKRESY    21- 25.05.2020

Przeczytaj informacje wraz z przykładami z podręcznika strona 148-150

ZRÓB ZADANIA 1-8 strona 151-153