TEMAT: SKRACANIE I ROZSZERZANIE UŁAMKÓW   6.05.2020
Skracanie i rozszerzanie ułamków – klasa IV

W piątek 8.05.2020 o godz.10.00 będzie kartkówka z ułamków (zapisywanie słownie i cyframi ułamków, zamalowywanie ułamków, porównywanie oraz skracanie i rozszerzanie). Kartkówkę należy napisać i odesłać w godzinach 10.00-12.00