W ostatnich dniach, w naszej szkole odbył się wewnętrzny konkurs plastyczny pod tytułem „Zimowy krajobraz”. Udział w konkursie wzięły klasy 1-3, prace plastyczne wykonano w technice kolażu. Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz doskonalenie umiejętności artystycznych przez wykorzystanie różnych technik plastycznych. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło tuż przed feriami, dnia 08.02.2024r.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Liliana Franas

II miejsce – Blanka Hofmańska

III miejsce – Antonina Wysocka

Wyróżnienia otrzymały: Nadia Nalepińska i Zofia Baziuk.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy za wykonanie prac i próbę artystycznego zmierzenia się z tematem zimy.