Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Polecenie:

– Przepisz notatkę do zeszytu.

 1. Strefy klimatyczne to obszary o podobnych cechach klimatu. Tworzą pasy rozciągające się mniej więcej wzdłuż równoleżników.

Wyróżniamy strefy klimatów:

 1. równikowych,
 2. zwrotnikowych,
 3. podzwrotnikowych,
 4. umiarkowanych,
 5. okołobiegunowych.

Przeanalizuj str. 108 podręcznik

 1. Strefy krajobrazowe, tworzą pasy następujące po sobie w kierunku od równika do biegunów.

Wyróżniamy:

 1. wilgotne lasy równikowe,
 2. sawanny,
 3. pustynie gorące,
 4. roślinność śródziemnomorska,
 5. lasy liściaste i mieszane/ stepy,
 6. tajga,
 7. tundra,
 8. pustynie lodowe,

Zadanie domowe na ocenę.

 1. Opisz czynniki kształtujące klimat.
 2. Porównaj temperaturę powietrza i opady atmosferyczne w klimacie morskim i klimacie kontynentalnym.
 3. Opisz wpływ działalności człowieka na krajobrazy Ziemi.
 4. Opisz krótko poszczególne strefy krajobrazowe (flora, fauna).
 5. Wykonaj ćwiczenia str. 65-67

Do usłyszenia po świętach.

20.04 klasa Va

21.04. klasa Vb