Temat: Ludność Ameryki.

Polecenia:

  1. Napisz, jakie są przyczyny zróżnicowania etnicznego ludności obu Ameryk.
  2. Opisz wielkie migracje w historii zasiedlania Ameryki.
  3. Napisz jakie zmiany liczby ludności w Ameryce zaszły na przestrzeni lat (na podstawie wykresu str. 123)
  4. Opisz sytuację rdzennej ludności w Ameryce.
  5. Podaj przyczyny zaniku kultur pierwotnych w Ameryce.
  6. Napisz, jakie są skutki zanikania kultur pierwotnych w Ameryce.