POWTARZAMY WIADOMOŚCI DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – korzystajcie z podanych poniżej adresów stron internetowych, gdzie znajdują się testy on-line i do druku.
Testy z matematyki – zrobione na kartkach – można zrobić zdjęcie i przesłać do sprawdzenia na mojego e-maila: emackowiak1@wp.pl

www.egzamin-osmoklasisty.pl/

www.testy.dlaucznia.info/

www.cke.gov.pl/

www.matzoo.pl/

Ponadto rozwiązujemy zadania z podręcznika rozdział VI – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ELŻBIETA MAĆKOWIAK