W dalszym ciągu powtarzamy do sprawdzianu klas ósmych.
Z PODRĘCZNIKA – FIGURY PŁASKI, część 1 – ZADANIA 1 – 20 STRONA 245 – 247

TERMIN WYKONANIA ZADAŃ – środa 8kwietnia. Przesyłamy na mojego e-maila emackowiak1@wp.pl