Topic: Around the world – dookoła świata.

Hello my students! How are you today? Hope, you’re fine. Zaczynamy dziś nowy dział, zatytułowany Around the world. Zanim zaczniemy, spróbujcie wymienic kilka nazw krajów lub narodowości w języku angielskim? Gotowe? Świetnie J teraz otwórzcie książki na stronie 32 i wykonajcie zadanie 1. Jeśli słówka w tabelce są dla Was nowe, proszę sprawdźcie ich znaczenie w waszym słowniczku na końcu działu oraz zapiszcie je w zeszycie. Następnie uzupełnijcie słówkami tekst w zadaniu 1/32. Zajmiemy się teraz nazwami krajów i narodowości. Proszę zróbcie w zeszycie tabelkę składającą się z czterech kolumn zatytułowanych: końcówka –n/-an/ian, końcówka –ish, końcówka –ese, inne końcówki. Spróbujcie teraz pogrupować przedstawione w 3/32 narodowości do odpowiedniej grupy w tabelce. Następnie pod tabelką stwórzcie nazwę kraju dla każdej z dwunastu narodowości z zadania 3/32. Dla utrwalenia tego, co zrobiliście wykonajcie ćwiczenia 1,3/9 z VOCABULARY. Przejdźmy teraz do zasad oraz tworzenia czasu Present Simple. ZASADY UŻYCIA (proszę przepiszcie do zeszytu): Jest to czas teraźniejszy prosty. Stosujemy go mówiąc o czynnościach rutynowych, codziennych, o miejscu zamieszkania, pracy, uczenia się, opisując kogoś (najczęściej używamy wtedy czasownika „to be” oraz „have got”)

W załączniku znajdziecie ode mnie tabelkę, którą możecie wydrukować i wkleić do zeszytu lub ją przepisać. Przedstawiłam w niej budowę czasownika dla czasu Present Simple. UWAGA! Końcówkę „s” wstawiamy tylko w zdaniach twierdzących dla osób he, she, it. Przypomnę Wam również ogólną budowę zdania w języku angielskim: Osoba + czasownik + reszta zdania. J

Przejdźmy jeszcze do przypomnienia zasad budowy czasownika dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, a więc dla he, she, it (Przepiszcie do zeszytu):

  1. Większość czasowników +”s” np. play-plays
  2. Czasowniki zakończone na x,ss,ch,sh oraz go i do +”es” np. go-goes, watch-watches
  3. Czasowniki zakończone na spółgłoskę plus y -> y wykreślamy + „ies” np.study-studies

Czas na wykonanie zadańJ Spójrzcie do książek strona 35. W zadaniu 3 przedstawiono czasowniki w tabelce. Chciałabym, abyście dopasowali te czasowniki do zasad a, b lub c, które podałam wyżej. W tym celu proszę wykonajcie tabelkę taką jak poniżej i pogrupujcie czasowniki z 3/35 wpisując je z odpowiednią końcówką dla 3 osoby liczby pojedynczej ( czyli np. plays, ends itd.)

+”s” +”es” +”ies”

 

Przed Wami jeszcze zadanie 4/35, które jest zadaniem dodatkowym J chcę, żebyście uzupełnili teksty wybranym czasownikiem z ramki w dobrze odmienionej formie twierdzącej lub przeczącej (dziś nie ćwiczymy form pytających, podałam je w tabelce w załączniku, żebyście mieli już teorię w jednym miejscu). A dla wszystkich, na koniec ćwiczenia z LANGUAGE FOCUS 1,2/9. W tych dwóch ćwiczeniach korzystacie również z form twierdzących lub przeczących. Jeszcze informacja dla wszystkich , teorię dla czasu Present Simple znajdziecie również w Waszych podręcznikach na stronie 122 – zachęcam do zapoznania się.

Wykonane zadania odsyłamy na pocztę e-mail: englishewelina@gmail.com do wtorku 21.04.2020.

 

Fingers crossed! Trzymam kciuki!

Ewelina.

 

HOMEWORK:          tabelka z narodowościami

Zadanie 1,3/32

Ćwiczenia 1,3/9

Teoria o czasie Present Simple oraz tabelka z załącznika

Zadanie 3/35 DODATKOWE: 4/35

Ćwiczenie 1,2/9

 

Przesyłam skan ćwiczeń s.9 VOCABULARY & LANGUAGE FOCUS