Temat: Turystyka.

Cele:

-wyjaśnia znaczenie terminu turystyka,

-charakteryzuje walory turystyczne Polski,

-wyjaśnia znaczenie turystyki dla gospodarki kraju.

Polecenia:

  1. Wyjaśnij pojęcie turystyka.
  2. Podział turystyki.
  3. Opisz walory turystyczne Polski.
  4. Wyjaśnij znaczenie turystyki dla gospodarki kraju.
  5. Na podstawie dostępnych źródeł scharakteryzuj dowolny obiekt w Polsce wpisany na „Listę UNESCO”.
  6. Wykonaj kartę pracy.