Temat: Co to jest krajobraz ?

Wykonaj polecenia.

  1. Wyjaśnij pojęcie krajobraz.
  2. Wymień elementy krajobrazu.
  3. Scharakteryzuj rodzaje krajobrazów.
  4. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 86-87.