Przechodzimy do następnego tematu. Zapoznaj się dokładnie z podanymi informacjami. Przećwicz jednostki na dłoni według rysunku i dopiero zacznij robić zadania. Powodzenia!
Różne jednostki długości