Napisz rozprawkę na temat: Czy warto kultywować tradycje wielkanocne? (Przypomnij zasady pisania rozprawki) Do środy.