Napisz opowiadanie na temat:

Jakie tradycje wielkanocne są kultywowane w Twoim domu?

(Wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 3 akapity. Do środy