Napisz opowiadanie na temat:

Jakie tradycje wielkanocne są kultywowanie w Twoim domu?

(Pamiętaj musi być: wstęp, rozwinięcie, zakończenie) – 3 akapity. (Do środy).