Przeczytaj tekst ze strony 294 – 297 i odpowiedź na pytania:

1,2,3,4,7 s.297 (do środy).