Image Alt

klasa 6

Informacja dla uczniów klasy 6b – biologia (27.05.do 03.06.2020r.)   Szanowni Państwo, przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów. Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć). NASTĘPNIE ZROBIĆ ZDJĘCIE UZUPEŁNIONEGO ĆWICZENIA I PRZESŁAĆ POD NIŻEJ PODANY

Czytaj wiecej

Informacja dla uczniów klasy 6a – biologia (27.05.do 03.06.2020r.)   Szanowni Państwo, przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.   PONADTO INFORMUJĘ, ZA KAŻDE ODESŁANE ĆWICZENIE lub dodatkowo sporządzoną nieobowiązkową notatkę do lekcji OTRZYMUJECIE jeden „+” za ćwiczenie i dodatkowo jeden „+” za nieobowiązkową notatkę. Za brak odesłanego ćwiczenia do danego tematu lekcji otrzymujecie jeden „-”. Z sumy pięciu zebranych „+” i „-” wystawiona będzie ocena

Czytaj wiecej

Temat: Relacje Polski z sąsiadami.   Cele lekcji:  przypomnisz sobie, które kraje sąsiadujące z Polską należą do Unii Europejskiej i w których obowiązuje waluta euro, poznasz zarys stosunków Polski z sąsiednimi państwami, dowiesz się, czym są euroregiony i jakie euroregiony powstały wzdłuż polskich granic.   Po przeczytaniu tekstu w podręczniku:  Opisz stosunki Polski z Rosją, Niemcami oraz innym wybranym sąsiednim krajem. Wymień przykłady współpracy

Czytaj wiecej

Temat: Co wyraża muzyka?   Proszę zapoznać się z prezentacją: https://view.genial.ly/5ebadd680be9a20d68192139/interactive-image-co-wyraza-muzyka-muzyka-ilustracyjna-i-programowa?fbclid=IwAR1PUFiDpYT5lBOpUFAokDXwV9LNUzr52u81WdORQzRxLo-xnAFCr6J7wKk   Małgorzata Szczepańska

Czytaj wiecej
Skip to content