UCZNIOWIE OBU KLAS!

Proszę czytać lekturę “Syzyfowe prace”. Dołączone tutaj karty pracy mają Wam zwrócić uwagę na najważniejsze zagadnienia.  Zamieszczone materiały są grzecznościowo udostępnione               w Internecie (m.in. rysunkowe karty pracy p. Moniki Iwanowskiej) oraz skany z materiałów różnych wydawnictw (np. WSiP).

Wykonane karty prace wysłać na dres mailowy: firmakokorniak@wp.pl (do przyszłego piątku, czyli 3.04.2020)

 

nauczyciele w syzyfowych