Temat: Ile prawdy jest w przysłowiach?

 

Dzień dobry, Drodzy Uczniowie!

Mam nadzieję, że wypoczęliście podczas przerwy świątecznej i jesteście gotowi do kolejnych wyzwań. Powoli wracamy do rytmu naszej pracy, ale robimy krótką przerwę w omawianiu mitów. Jeśli zapomnieliście, przypomnijcie sobie, co to są związki frazeologiczne (to sformułowanie pojawiło się m.in. przy micie o Syzyfie).

Wiecie już, że frazeologizmy pojawiają się w języku jako sformułowania (połączenia wyrazów), które nabierają sensu przenośnego i są ogólnie znane. Podobnie jest z przysłowiami, o których mowa w dzisiejszym temacie lekcji.

Punktem wyjścia do głębszych rozważań nad znaczeniem i wartością przysłów będzie tekst z naszego podręcznika do języka polskiego. Przypomnimy sobie porzekadła (przysłowia), które od dawna funkcjonują w polszczyźnie i najczęściej są dobrze znane nawet bardzo młodym osobom. Będziemy mieli okazję sprawdzić, czy te, które zostaną przywołane w przygotowanej przeze mnie prezentacji, są Wam znane. Tym razem odniesiemy się do tematu bardzo aktualnego, gdyż przysłowia będą odnosiły się do  wiosny.

Zacznijmy od zapoznania się z tekstem M. Jarco „Przysłowiowa Polska” (podręcznik, str. 186). Jest to fragment artykułu prasowego, czyli tekstu publicystycznego. Jeśli niezbyt dobrze zrozumieliście treść, przeczytajcie tekst jeszcze raz. Nie zapominajcie o objaśnieniach w przypisach!

Następnie przepiszcie do zeszytów „Nową wiadomość” z tej samej strony w podręczniku. Zawartą w niej definicję postarajcie się zapamiętać.

Bardzo proszę wykonać pisemnie (ALE BEZ KONIECZNOŚCI PRZESYŁANIA DO MNIE) zadania 1, 2 i 4, str. 186 i 187. Jeśli czegoś nie wiecie, możecie skorzystać z pomocy dorosłych (np. mojej lub Waszych Rodziców).

Ostatnia część lekcji polega na uważnym obejrzeniu przygotowanej przeze mnie prezentacji, którą znajdziecie w załączniku. Na ostatnim slajdzie podane będą też linki, do których Was odsyłam.

Ze wspomnianą prezentacją wiążą się 2 zadania dla chętnych:

  1. Wyjaśnijcie sens (znaczenie) 3 przysłów, których wcześniej nie słyszeliście. Możecie skorzystać z Internetu lub podpowiedzi dorosłych.
  2. Przedstawcie w formie rysunków dwa przysłowia przytoczone w prezentacji.

I ostatnie polecenie (tym razem dla wszystkich): pomyślcie nad pytaniem zawartym w temacie. Czy rzeczywiście przysłowia przekazują jakieś mądrości? Ile jest w nich prawdy? Swoje przemyślenia możecie zapisać w zeszytach lub po prostu zapamiętać.

Na wykonanie wszystkich poleceń macie tydzień.

Życzę powodzenia! Owocnej pracy!