Temat: W kręgu mitów greckich. Z wizytą na Olimpie. Poznajemy greckich bogów.

Drodzy Uczniowie!

Przed nami kolejne ciekawostki dotyczące greckiej mitologii. Na realizację tego tematu przeznaczone są 3 lekcje. Tym razem dowiemy się, czym są mity i co to jest mitologia oraz poznamy najważniejszych bogów olimpijskich. Spróbujemy sobie przybliżyć sylwetki bóstw, które według starożytnych Greków, miały swą siedzibę na górze Olimp, a każde z nich opiekowało się inną dziedziną życia. Dowiemy się, jak wyobrażano sobie tych bogów, jakie cechy im przypisywano  i dzięki jakim atrybutom ich rozpoznawano. Wszystkie te informacje posłużą nam do zapoznania się z opowieściami, które powszechnie uważa się  za fundament kultury europejskiej. Warto przecież wiedzieć, jakie jest źródło naszej literatury i sztuki oraz w jaki sposób ludzie żyjący bardzo dawno temu tłumaczyli sobie otaczający ich świat, a także w co wierzyli.

W związku z tym, że mity greckie znajdują się wśród naszych lektur, skupimy się głównie            na ich poznawaniu i samodzielnym opracowywaniu zadań (BEZ KONIECZNOŚCI WYSYŁANIA WYKONANYCH ZADAŃ DO MNIE). Ważne, żebyście zachowali swoje notatki, aby móc je wykorzystać do dalszych działań.                  

Na zakończenie pracy związanej z wybranymi mitami oraz wiadomościami z tego oraz poprzedniego tematu, zrobimy podsumowanie, do którego wykorzystamy metodę projektu (ale o tym dokładniej dopiero po zrealizowaniu wszystkich planowanych przeze mnie tematów).

 

Przechodzimy więc do najważniejszych wiadomości.

  1. Co to jest mit? (pojęcie mitu)

Mit to opowieść fantastyczna z bardzo odległych czasów, wyrażająca i porządkująca wierzenia danej społeczności. Pierwotnie była przekazywana ustnie i pomagała zrozumieć otaczający człowieka świat.

Mity opowiadają na przykład o:

*powstaniu świata i człowieka,

*pochodzeniu zjawisk przyrodniczych i pór roku,

*życiu i czynach bogów i herosów (bohaterów),

*walce dobra ze złem,

*zagadce życia i śmierci oraz przeznaczeniu człowieka,

*źródłach niektórych zwyczajów i uroczystości

 

Zbiór mitów nazywamy mitologią.

Mitologia grecka należy do najbardziej znanych w Europie i na świecie, ale istnieje także m.in. mitologia rzymska (wzorowana na greckiej), mitologia słowiańska, egipska, nordycka.

Dla twórców kolejnych epok mitologia Greków i Rzymian stała się bogatym źródłem wiedzy, natchnienia, skojarzeń znanych właściwie wszystkim ludziom, którzy te opowieści kiedykolwiek poznali.

 

Ćw. 1.

Spróbujcie w zeszytach ułożyć 5 pytań do podanych powyżej wiadomości o mitach                         i mitologii.

  1. Kolejne informacje i ćwiczenia dotyczyć będą bogów, którzy mieszkali na Olimpie                i stamtąd rządzili światem ludzi. Możecie o nich przeczytać w podręczniku na str. 206 – 207. Dla osób, które nie mają podręcznika (NOWE Słowa na start; wyd. Nowa Era)  w domu, załączone zostają skany/kopie. Nie trzeba ich drukować, można czytać bezpośrednio z ekranu.

 

Zachęcam również do skorzystania z następujących materiałów, dostępnych w Internecie:

  1. https://www.edukator.pl/bogowie-olimpijscy,presentation,d7f455223e25c05d7f2e7ca134a4410d377f3b02.html
  2. https://epodreczniki.pl/a/przeszlosc-mityczna—swiat-bogow-i-herosow/DgnHR8fgF
  3. https://prezi.com/hipz64koc5-z/poznajemy-bogow-greckich/
  4. https://prezi.com/p/rs3x8q8cxbgq/panteon-bogow-starozytnych-grekow-i-rzymian/

Bogowie, którzy wg starożytnych zamieszkiwali górę Olimp, wiedli bardzo interesujące, często wręcz burzliwe życie. Mieli władzę nad światem, decydowali o losach ludzi, posiadali nadprzyrodzone umiejętności, mieli niezwykłe moce, żywili się nektarem i ambrozją, by zachować siły, młodość i… nieśmiertelność.

Jednocześnie ich cechy charakteru i emocje były bardzo ludzkie: kochali i nienawidzili, bywali zazdrośni,  żądni władzy lub uwielbienia, czasem wpadali  w gniew lub rozpacz, niekiedy postępowali bardzo nierozważnie, a czasami nawet wbrew ogólnie przyjętym zasadom.

Starożytni Grecy wyobrażali sobie wygląd bogów i charakterystyczne dla nich elementy stroju czy rekwizyty (atrybuty).

 

Dzięki załączonym kartom pracy będziecie mogli utrwalić sobie wiedzę o greckich bogach (są one przeznaczone dla Was, nie przesyłajcie mi wykonanych zadań, zachowajcie je jednak).

Powodzenia, owocnej i przyjemnej nauki!