Przeczytaj wiersz Jana Twardowskiego: “Podziękowanie”

i odpowiedź na pytania:

1,2,3,4,7,12 s.267 (Do piątku)