Przeczytaj tekst “Zapomnieć Różę” i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania 1, 3, 4, 5, 6, 7. Do piątku.