Odmień przez przypadki w liczbie

pojedynczej i mnogiej rzeczowniki:

  • uczeń,
  • szkoła,
  • nauczyciel,
  • tęcza

(Do środy)