Wykonaj ćwiczenia

Pisownia wielką literą – państwa, regiony, miasta, dzielnice, wsie:

ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Do poniedziałku)