Przeczytaj opowiadanie:

“Bracia  Lwie Serce” i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania 1, 2, 3, 4, 5, które znajdują się pod tekstem- do piątku.