Temat: Kauft mit Verstand ein!-Róbcie zakupy z rozumem!

 

Podręcznik str.88-90

 

1. Zapisz w zeszycie wady i zalety produktów wykorzystując podane słownictwo z zad.1 str.88

Np.: Joghurt im Plastikbecher schmeckt schlechter.

Joghurt im Glas schmeckt besser.

2. Zad.3 str.88 zapisz w zeszycie

+ Sie verhält sich umweltfreundlich, denn…

– Sie verhält sich nicht umweltfreundlich, denn …

 

denn – ponieważ

To samo znaczenie co weil.

W przeciwieństwie do weil spójnik denn nie zmienia szyku zdania prostego.

 

Ich gehe schlafen, weil ich müde bin.

Ich gehe schlafen, denn ich bin müde.

 

3.Zad.6 str.90 Rozwiązania zapiszdo zeszytu.

 

Ćwiczenia

Zad.14-21 str.57-60