Temat: Sortiere Abfälle!- Sortuj śmieci!

 

Podręcznik str.84-87

  1. Przetłumacz słownictwo z zad.1.Zapisz je w zeszycie. Uzupełniony tekst o nowe słówka przepisz także do zeszytu.
  2. Zrób tabelkę i dopasuj śmieci z zad.2 do odpowiednich kontenerów. Przetłumacz słówka.
  3. Odpowiedz w zeszycie na pytania z zad.3.
  4. W zadaniu 5 przeczytaj wypowiedzi i przyporządkuj zdania do odpowiednich osób. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

Ćwiczenia:

Zad.8-13 str.55-57