Temat:Der Weg zur Schule. -Droga do szkoły.

 

Podręcznik str.108-109

1.Przetłumacz następujące słownictwo do zeszytu:

 

abholen

die Buchhandlung
bummeln 
geradeaus

das Hotel

der Kindergarten

der Schulweg
das Schwimmbad 
seit einem Jahr –
der Sportplatz

ungefähr

verschlafen

der Weg

über die Kreuzung

das Zentrum –

 

2. zad.1 str. 108 Po przeczytaniu wypowiedzi 3 osób ,zapisz do zeszytu 7 zdań i napisz które wypowiedzi są prawdziwe a które nie.

3. zad. 2 str.109 Opisz przedstawione rysunki zgodnie z wypowiedziami z zad.1. Rozwiązania zapisz w zeszycie.

4. Przepisz do zeszytu przyimki z Grammatik 1 str.109

 

Ćwiczenia

Zad.1,2,3 str.71( PRZYIMKI łączące się z celownikiem)

Zad. 4,5,6 str.72

Zad. 7 str.73