Topic: School rules – zasady obowiązujące w szkole.

Hello my students! How are you today? Hope, you’re fine. Zaczynamy dziś nowy dział, zatytułowany school rules. Aby wykonać dzisiejsze zadania, zapoznajcie się z teorią na stronie 163 (must i have to, can i may, be allowed to).

W skrócie: MUST – kiedy czuję wewnętrznie, że muszę coś zrobić. MUSTN’T – nie wolno czegoś zrobić (kiedy coś jest zabronione) HAVE TO – obowiązek zrobienia czegoś narzucony odgórnie. DON’T/DOESN’T  HAVE TO – nie musieć czegoś zrobić. CAN/MAY – kiedy pytamy  o pozwolenie lub mówimy, że coś jest dozwolone. CAN’T/ MAY NOT – kiedy zabrania się komuś zrobienia czegoś. BE ALLOWED TO – mieć pozwolenie. BE NOT ALLOWED TO – nie mieć pozwolenia. Zwróćcie uwagę na to, że w każdym ze zdań z użyciem be allowed to , „BE” będzie się odmieniać (np. am, is, are lub am not, isn’t, aren’t).

Proszę, przepiszcie powyższą teorię do zeszytu

Otwórzcie książki na stronie 38 i spróbujcie wykonać zadanie 1/38. Przedstawione tam zasady obowiązują w szkołach w Wielkiej Brytanii, czy takie same zasady obowiązują w naszych szkołach? Zdecydujcie, które zasady możemy przypisać do polskich szkół i wypiszcie je w zeszycie. Następnie dopiszcie dwie dodatkowe zasady, które obowiązują w Waszej szkole, pierwszą zaczynając od: STUDENTS CAN… a drugą: STUDENTS CAN’T… Brawo! Przechodzimy do zadania 2/38 – proszę zapiszcie odpowiedzi w zeszycie.

Następnie wykonujemy zadania 3 i 4/38. Jako zadanie domowe, proszę zróbcie ćwiczenia od 1 do 5 ze strony 25.

Wykonane zadania odsyłamy na pocztę e-mail: englishewelina@gmail.com do wtorku 14.04.2020.

 

Fingers crossed! Trzymam kciuki!

Ewelina.

 

HOMEWORK:          teoria w zeszycie

zadanie 1/38 – zasady obowiązujące w polskich szkołach plus dwie

dodatkowe zasady obowiązujące w Twojej szkole.

Zadanie 2,3,4/38

ćwiczenia 1-5 strona 25