Topic: Powtórzenie wiadomości.

 

Informacja dla uczniów oraz rodziców: Nadal nie otrzymalam od niektórych uczniów zadań z poprzedniego tygodnia.

Dziś zajmiemy się powtórzeniem tego, co robiliśmy na ostatnich zajęciach. Przygotowałam kilka zestawów zadań dla utrwalenia must, have to, can, may i be allowed to.  Podzieliłam Was na kilka grup, proszę każdego z Was, aby odezwał się do mnie mailowo: englishewelina@gmail.com, telefonicznie lub poprzez messenger w celu otrzymania unikatowego seta z zadaniami do wykonania. Zadań nie ma dużo, więc i termin nieodległy, żebyśmy mogli ruszyć dalej J

Termin oddania zadań : piątek 24.04.2020

See you! 🙂

Ewelina.

 

HOMEWORK:   

  • zadania powtórzeniowe