Witajcie, dziś przed Wami kolejne przygotowanie do egzaminy ósmoklasisty. Poniższe zadania są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

 

Wykonajcie zadanie 2,3,4 ze strony 48 oraz 6,7,8 ze strony 49.

 

Wykonane zadanie domowe odsyłamy na mail englishewelina@gmail.com do poniedziałku 01.06.2020