Topic: It’s an apple. The apple is green.

Witajcie po przerwie. Dzisiaj zajmiemy się przedimkami a/an, the oraz słówkami any i some.

PROSZĘ PRZEPISZCIE DO ZESZYTU PONIŻSZĄ TEORIĘ:

  • Gdy mówimy o czymś (w liczbie pojedynczej) po raz pierwszy, używamy a/an.
  • Gdy mówimy o czymś (w liczbie pojedynczej) po raz kolejny, stosujemy the
  • W zdaniach twierdzących w liczbie mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi stosujemy some (kilka, trochę)
  • W zdaniach przeczących i pytających w liczbie mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi stosujemy any (w przeczeniach oznacza wcale, w pytaniach – jakieś)

Aby zobaczyć jak to wygląda w praktyce, wykonajcie zadanie 3/52 oraz ćwiczenia 1,2,3/24.

Warto też, żebyście wiedzieli co to są rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Policzalne mogą występować w formie pojedynczej lub mnogiej, natomiast niepoliczalne nie posiadają liczby mnogiej. Są to wszystkie formy płynne, sypkie, wszystkie rodzaje mięs, serów, ryb itd.

Spróbujcie więc zrobić zadanie 6/52 – tworzycie w zeszycie tabelkę. Wyjaśnię nagłówki: Countable nouns – policzalne, singular – l.pojedyncza, plural –l.mnoga, uncountable – niepoliczalne. Musicie pogrupować rzeczowniki do dobrych części tabelki. Jeśli stwierdzacie, że rzeczownik jest policzalny, stawiacie go w pierwszej kolumnie, a przed nim a/an, w drugiej części tabelki tworzycie dla niego liczbę mnogą, już bez a/an (!). Jeśli jest niepoliczalny, wpisujecie go do kolumny dla niepoliczalnych. Na koniec ćwiczenie 4/24.

Wykonane zadania odsyłamy na pocztę e-mail: englishewelina@gmail.com do poniedziałku 18.05.2020.

 

Have fun!

Ewelina.

 

HOMEWORK:  

  • teoria w zeszycie
  • Zadanie 3/52
  • Ćwiczenie 1,2,3/24
  • Zadanie 6/52
  • Ćwiczenie 4/24