Topic: Zuzia and friends – Zuzia i jej przyjeciele.

 

Hello my students! How are you today? BARDZO PROSZĘ OSOBY, KTÓRE NIE WYSŁAŁY MI ZADAŃ Z ZESZŁEGO TYGODNIA O NADROBIENIE ZALEGŁOŚCI. Chciałabym dzisiaj poćwiczyć z Wami czytanie na głos. Otwórzcie książki na stronie 50 i spróbujcie przeczytać przedstawione tam opowiadanie. Aby zrozumieć jego sens przejdziemy do zadania 2/51. Wybieracie jedną  z dwóch osób, która odpowiada danej czynności ze zdań 1-5. Następnie zadanie 4/51. Proszę znajdźcie w tekście angielskie odpowiedniki zdań/wyrażeń 1-5. UWAGA:  np. Frame 6 oznacza obrazek 6, frame 2 –o brazek 2 itd. Dla chętnych: Nagrajcie proszę wersję audio lub video krótkiego fragmentu dzisiejszej historyjki i wyślijcie mi.

Przeczytajcie proszę poniższą teorię, następnie przepiszcie ją do zeszytu. W języku angielskim liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci…) tworzymy poprzez dodanie końcówki -th. Wyjątkiem są pierwsze trzy liczebniki, które są nieregularne. W przypadku dziesiątek, które kończą się na -y, trzeba pamiętać o zamianie -y na -ie. Należy też zwrócić uwagę na różnicę w pisowni w przypadku “five-fifth” (pięć-piąty), “nine-ninth” (dziewięć-dziewiąty) i “twelve-twelfth” (dwanaście-dwunasty). Liczebniki porządkowe zazwyczaj poprzedzane są przedimkiem określonym the.

1st – (the) first       2nd – (the) second      3rd – (the) third           4th – (the) fourth

5th – (the) fifth     6th – (the) sixth           7th – (the) seventh      8th – (the) eighth

9th – (the) ninth    10th – (the) tenth        11th – (the) eleventh   12th – (the) twelfth

13th – (the) thirteenth       14th – (the) fourteenth            15th – (the) fifteenth

29th – (the) twenty-ninth              30th – (the) thirtieth                31st – (the) thirty-first

40th – (the) fortieth          50th – (the) fiftieth                 60th – (the) sisxtieth

100th – (the) hundredth   101st – (the) hundred and first 115th – (the) hundred and fifteenth

Liczebniki porządkowe pojawiają się też w datach, np.

  • Jan 1 – the first of January / January the first (1 stycznia)
  • May 10 – the tenth of May / May the tenth (10 maja)
  • Aug 23 – the twenty-third of August / August the twenty-third (23 sierpnia)
  • Dec 25 – the twenty-fifth of December / December the twenty-fifth (25 grudnia)

Żeby wszystko sobie utrwalić proszę zróbcie zadanie 6/51 – UWAGA – proszę rozpiszcie te daty według wzoru, który wyżej podałam. Nic więcej z tym zadaniem nie robicie J A na koniec wykonujemy ćwiczenia 5 i 6 s.22 (Ci wszyscy, którzy nie wykonali ostatnio tych ćwiczeń lub mieli błędy).

Wykonane zadania odsyłamy na pocztę e-mail: englishewelina@gmail.com do poniedziałku 27.04.2020.

 

See you!

Ewelina.

 

HOMEWORK:  

  • Dodatkowe: nagranie krótkiego fragmentu historyjki
  • Zadana 2,4/51
  • Teoria: liczebniki porządkowe w zeszycie
  • Zadanie 6/51
  • Ćw. 5,6/22 – Ci którzy ich nie mieli lub mieli błędy