Topic: I’m listening to music right now.

 

Witajcie po przerwie. Dziś zapoznamy się z czasem Present Continuous. TEORIA: w załączniku. Proszę przepiszcie tą teorię do zeszytu lub ją wydrukujcie i wklejcie. Najważniejsze będą dziś dla nas pytania. Wykonajcie proszę zadanie 2/52 – musicie ułożyć słówka w odpowiedniej kolejności tak, aby powstały pytania. Następnie zróbcie ćwiczenie 1/24.

Chcę Wam jeszcze przedstawić zaimki dzierżawcze, odpowiadające na pytanie: Czyje coś jest? Popatrzcie poniżej:

I (ja) – my (moje) – mine (moje)

You (ty, wy) – your (twoje, wasze) – yours (twoje, wasze)

He (on) – his (jego) – his (jego)

She (ona) – her (jej) – hers (jej)

It (ono, to) – its (tego) – its (tego)

We (my) – our (nasz) – ours (nasz)

They (oni) – their (ich) – theirs (ich)

Zaimki dzierżawcze my, your, his, her, its, our, their stawiamy przed rzeczownikiem,

np. It’s my book.

Zaimki mine, yours, his, hers, its, ours oraz theirs stoją samodzielnie, na końcu zdania,

np. It isn’t your camera. It’s mine.

PRZEPISZCIE DO ZESZYTU.

Aby lepiej zrozumieć teorię, wykonajcie zadanie 7/52 – wybieracie właściwą formę zaimka. A na koniec ćwiczenie 3/24.

Wykonane zadania odsyłamy na pocztę e-mail: englishewelina@gmail.com do poniedziałku 18.05.2020.

Have fun!

Ewelina.

 

HOMEWORK:       

  • Teoria w zeszycie (Present Continuous i zaimki dzierżawcze)
  • 2/52
  • Ćwiczenie 1/24
  • 7/52
  • Ćwiczenie 3/24