18.05-22.05

 

Rozpoczynamy nowy rozdział Hobbies.

Słownictwo z rozdziału 6 do nauczenia się:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level3/pictdict/unit6?cc=pl&selLanguage=pl

(słowniczek w wersji elektronicznej)

 

playing basketball- gra w koszykówkę

taking photos- robienie zdjęć

rollerblading- jazda na rolkach

making models- tworzyć modele

doing karate- ćwiczyć karate

reading comics- czytać komiksy

 

I like…-Lubię…

She likes…-Ona lubi…

She doesnʼt like…-Ona nie lubi…

Does she like…?-Czy ona lubi…?

He likes…-On lubi…

He doesnʼt like…-On nie lubi…

Does he like…?-Czy on lubi…?

 

1)Podręcznik str.62 i 63

  • Nagranie 3.1
  •  Nagranie 3.2
  • Nagranie 3.3 lub

„I like” https://elt.oup.com/student/goldsparks/level3/songs?cc=pl&selLanguage=pl#tracktitle

  • Nagranie 3.4

Ćwiczenia str. 51

Zad.1,2.

 

2) Podręcznik str.64-65

Letʼs play

Nagranie 3.5

Nagranie 3.6 Czyje to pokoje?

 

Ćwiczenia str.52

Zad.1 i extra fun.

 

W celu utrwalenia słownictwa:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level3/games/game-6-1?cc=pl&selLanguage=pl

 

Jeśli mamy taką możliwość korzystamy również z poniższej strony:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/?view=Standard&cc=pl&selLanguage=pl

 

Nagrania do podręczników do pobrania:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio?cc=pl&selLanguage=pl