Język angielski klasa III

01.06-05.06

 

1)Podręcznik str.68

Nagranie 3.9

Ćwiczenia str.55

Potwierdzenie- Yes, she/he does.

Zaprzeczenie-No, she/he doesnʼt.

Zad.1,2 i extra fun.

 

2)Podręcznik str.69

Piosenka „She can swim, she can fly” nagranie 2.24 lub

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level2/songs?cc=pl&selLanguage=pl#tracktitle

Ćwiczenia str. 56

Zad.1,2,3 i extra fun.

 

Jeśli mamy taką możliwość korzystamy również z poniższej strony:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/?view=Standard&cc=pl&selLanguage=pl

Nagrania do podręczników do pobrania:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio?cc=pl&selLanguage=pl