Proszę aby uczniowie zapoznali się z wymiarami boisk poszczególnych dyscyplin sportowych oraz liczbą zawodników biorących udział w grze.
Proszę aby zapisali to w założonych zeszytach.
Dariusz Janus