Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.
Od bieżącego roku szkolnego obowiązywać będzie średnia ważona ocen. Szczegóły zostaną podane przez e-dziennik.