Proszę zapoznać się na stronie: www.oke.poznan.pl z informacją o sposobie organizacji przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.